Önemli Tarih ve Bilgiler

Kongre Tarihi

01 Eylül - 05 Eylül 2021

Bildiri özetleri gönderimi için son tarih

13 Ağustos 2021 saat: 17:00

Kabul edilen bildirilerin duyurulması

20 Ağustos 2021 (Bilim Kurulu tarafından onaylandıktan sonra ilan edilecektir)

İndirimli Kayıt için son tarih

20 Ağustos 2021

Kongre Kayıt Ücreti Son Ödeme Tarihi:

28 Ağustos 2021

Kongre Programının Açıklanma tarihi

24 Ağustos 2021